Funkcjonowanie bram przeciwpożarowych

solidne rolety ppoż

Istnieje wiele miejsc wyróżniających się nieco większym poziomem prawdopodobieństwa wystąpienia pożaru aniżeli innych miejsc. Mogą to być na przykład magazyny, na których przetrzymywany jest zróżnicowany asortyment chemiczny, na przykład oleje czy paliwa do zastosowań przemysłowych lub mechanicznych. Miejsca te powinny wyróżniać się zaimplementowaniem w odpowiednie urządzenia, a także elementy, co udaremni następstwa pożaru na dużą skalę, prowadzącego nawet do ogromnych strat materialnych. Używa się w tym celu rolet ppoż.

Czym charakteryzują się rolety ppoż.?

ppoż rolety solidnePodstawowym zabezpieczeniem jest strategiczne rozplanowanie w przestrzeni budynku stosownych stref pożarowych. Zazwyczaj zostają podzielone przez solidne rolety ppoż. W sytuacji następstwa ewentualnych awarii – zadymienia albo zagrożenia pożarem – zostaną uruchomione specjalne czujniki. Za pośrednictwem automatyzacji sama roleta zostanie opuszczona, a dzięki jej szczelności udaremnione zostanie przedostawanie się dymu albo ognia do kolejnego, zabezpieczonego pomieszczenia. Jest to rozwiązanie efektywne i wyjątkowo bezpieczne. Warto zauważyć, że nawet według standardów ochrony przeciwpożarowej stanowią jedną z podstawowych konstrukcji zapewniających ognioodporność. Jest ona jednak uzależniona od samych rolet, ponieważ każdy model cechuje się innymi parametrami pod względem ognioodporności.

solidne rolety ppożBramy przeciwpożarowe są przez cały czas otwarte – ich podtrzymywanie jest możliwe dzięki zaimplementowaniu specjalnych podtrzymywaczy. Sygnał z alarmu albo czujnika bezpieczeństwa wysyła sygnał do odpowiedniego urządzenia, dzięki czemu może odbyć się automatyzacja zamknięcia bramy, co odbywa się w sposób grawitacyjny – poprzez zwolnienie wcześniej wspomnianych trzymaczy. Dzięki szczelności, po opuszczeniu nie nastąpi ryzyko związane z ewentualnym przedostawaniem się niechcianego żywiołu. Jeśli chodzi o samo otwarcie bramy, jest to zależne od osntrukcji – dostępne są rolety otwierane ręcznie lub za pomocą nowoczesnego mechanizmu zapewniającego automatyzację.

Innowacyjne rozwiązania pod względem bezpieczeństwa pozwalają na zapewnienie odpowiedniej ochrony wszelkim narażonym budynkom. Wśród takiej infrastruktury z całą pewnością należy wymienić między innymi magazyny składujące substancje chemiczne. W przypadku zaprószenia ognia zostanie załączony specjalny czujnik opuszczający jeden ze standardów ochrony przeciwpożarowej – bramę ppoż. W ten sposób udaremnione zostanie doprowadzenie do dużego pożaru, którego efektem mogłoby okazać się nawet i doprowadzenie do ogólnej katastrofy budowlanej.