Rodzaje studni głębinowych

studnie głębinowe

Planując budowę domu, warto zwrócić uwagę na fakt, czy do terenu budowy dociera instalacja wodno- kanalizacyjna. Nie wszędzie bowiem istnieje możliwość wykonania przyłącza do instalacji wodociągowej. Wówczas budowa studni głębinowej staje się koniecznością. Można też rozważyć tę możliwość, jeśli będzie duże zapotrzebowanie na nawadnianie ogrodu.

Studnie są wydajne

studnie głębinoweNajbardziej ekologiczną i ekonomiczną formą korzystania z istniejących zasobów wodnych są studnie głębinowe. Pierwszym krokiem do ich wybudowania jest wybór rodzaju studni. W Polsce najczęściej spotykamy trzy typy studni: kręgowe, abisyńskie i głębinowe. Obecnie najrzadziej stosowanym rozwiązaniem są studnie kręgowe, które kojarzą nam się z tradycyjnymi studniami, widzianymi w dzieciństwie na wsiach. Ich głębokość najczęściej nie przekracza kilku metrów, a wykop takiej studni wykonuje się ręcznie, po czym do takiego wykopu wpuszcza się betonowe kręgi, chroniące jego ściany przed osuwaniem. Kręgi betonowe powinny być ze sobą ściśle połączone, aby zanieczyszczona woda z wyższych warstw nie mogła dostać się do środka. Dawniej wodę z takich studni czerpano ręcznie lub za pomocą kołowrotków czy żurawi. Takie studie są rzadko stosowane ze względu na ich niewielką wydajność i słabą jakość wody.

studnie głębinoweStudnie abisyńskie, czyli wąsko- rurkowe, można stworzyć na dwa sposoby: wkręcając w podłoże rurę wyposażoną w specjalny filtr lub wiercąc studnie przy pomocy rury osłonowej (wówczas w wydrążonym otworze umieszcza się rurę z filtrem, a następnie wyjmuje się rury osłonowe). Ten rodzaj studni stosuje się tylko wtedy, gdy wiadomo, że warstwa wodonośna zalega na niewielkiej głębokości. Woda z takiej studni nadaje się do podlewania ogródka. Wadą tego rodzaju studni jest łatwość uszkodzenia filtru przy wbijaniu lub wkręcaniu, skutkujące zanieczyszczeniem rur studni, wymagającym wyciągnięcia ich z gruntu, oczyszczenia, naprawy filtru i ponownego zagłębiania rur. Najwydajniejszym rozwiązaniem są studnie głębinowe. Ich powstawanie wiąże się z wprowadzaniem w podłoże rury osłonowej, umieszczaniu w niej filtra, zagłębiającego się w warstwie wodonośnej. Następnie do otwiertu wprowadza się przewód z pompą głębinową. Ten typ studni pozwala na czerpanie wody z kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu metrów. Ich koszt wykonania jest nieco większy niż studni kręgowych czy abisyńskich, ale większa wydajność i lepsza jakość wody uzyskiwanej ze studni głębinowych jest niewątpliwym atutem.

Jeśli rozważamy własne ujęcie wody, warto zgłębić temat wykonania i rodzajów studni, przeanalizować potencjalne koszty, a także możliwości i ograniczenia wynikające z takiego rozwiązania. Gdy na terenie, na którym chcemy wybudować nasz dom, nie ma instalacji wodno- kanalizacyjnej, takie rozważania staną się koniecznością.